ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕ້ອນຮັບການເຂົ້້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງຜູ້ຊ່ວຍເລຂາທີການໃຫຍ່, ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການສຳນັກງານພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟີກ

Sep 9, 2022 | Uncategorized @lo-la, ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2022, ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການ ເຂົ້າ ຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງທ່ານ ນາງ ຄານນີ ວີຍາລາຈາ (Ms. Kanni Wignaraja) ຜູ້ຊ່ວຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການສໍານັກງານພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ (RBAP) ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ, ຈຸດປະສົງເພື່ອປຶກສາຫາລື ໂຄງການ ການຮ່ວມມືໄລຍະໃໝ່ ລະຫວ່າງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ ທຶນ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກອົງການ ພັດທະນາສາກົນ ປະເທດສະຫາລັດອາເມລິກາ (USAID) ໂດຍຜ່ານ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ເຊີ່ງແຜນງານດັ່ງກ່າວໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນທ້າຍປິ 2021. ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມກັບອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອ ການພັດທະນາ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນໃນການສ້າງແຜນງານໃໝ່ເພື່ອມາສຶບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສຶບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ແຕ່ລະພາກສ່ວນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການລະດົມຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນຈາກຫຼາຍຜູ້ໃຫ້ທຶນ ສາມາດລະດົມການສະໜັບສະໜູນທຶນ ໄດ້ຈາກ ອົງການ ພັດທະນາສາກົນ ປະເທດສະຫາລັດອາເມລິກາ (USAID) ມູນຄ່າ 1 ລ້ານໂດລາສະຫລັດ ຫລື ເທົ່າກັບ 30 ກວ່າສ່ວນຮ້ອຍ ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນງານງົບປະມານ ທີ່ວາງໄວ້ເບື້ອງ ຕົ້ນແມ່ນ 3 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ.