ສຶກສາສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໂຄງການປູກໄມ້ແບບປະສົມ ແຂວງອັດຕະປື

Jan 10, 2023 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ໃນວັນທີ 5 ມັງກອນ 2023, ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOV) ເພື່ອສຳຫຼວດເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໂຄງການປູກໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ໃນເນື້ອທີ່ 4,184 ເຮັກຕ ຢູ່ເຂດບ້ານມັດກ້າ ແລະ ບ້ານໜອງມ່ວງ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແລະ ບ້ານແກ້ງໃຫຍ່ ເມືອງໄຊເສດຖາ, ແຂວງອັດຕະປື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ພັດທະນາ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະໜາມໄຊ ຈຳກັດ

ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄັ້ງນີ້ໂດຍທ່ານ ທ່ານ ປອ ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່  ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ທະນູໄຊ ບັນຊາລິດ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງອັດຕະປື, ທ່ານ Le Hein Trung ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ພັດທະນາ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະໜາມໄຊ ຈຳກັດ

, ທ່ານ Che Quang Long ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າຫ້ອງການປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກບໍລິສັດກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ໂດຍປະຕິບັດຕາມໃບມອບສິດຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 274/ນຍ, ລົງວັນທີ 08 ທັນວາ 2023, ທີ່ມອບສິດໃຫ້ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູ້  ເຊັນສັນຍາຕາງໜ້າເຊັນໂດຍ ທ່ານ ປອ ສະຖາບັນດິດ ອິນຊີຊຽງໃໝ່  ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ເຊັນເປັນພະຍານໂດຍທ່ານ ທະນູໄຊ ບັນຊາລິດ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງອັດຕະປື, ທ່ານ ສູນນະຄອນ ແກ້ວວຽງຄຳ ຫົວໜ້າພະແນກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ລົງທຶນ ແຂວງອັດຕະປື, ຕາງໜ້າບໍລິສັດເຊັນໂດຍ  ທ່ານ Le Hein Trung ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ພັດທະນາ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະໜາມໄຊ ຈຳກັດ ພະຍານທ່ານ Che Quang Long ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າຫ້ອງການປະຈຳນະຄອນຫຼວງ