ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕ້ອນຮັບ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກທະນາຄານໂລກ

by | Sep 15, 2022 | Uncategorized @lo-la, ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ | 0 comments

ໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ 2022, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ການເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບຂອງ ທ່ານ Mr. Alexander Kremer, Country Manager of World Bank Office in  Lao PDR ແລະ ຕາງໜ້າຈາກຄະນະທີມງານ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ. ຈຸດປະສົງຂອງການເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານໜື່ງດຽວ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂະແໜງການ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການ ຢູ່ 04 ແຂວງພາກເໜືອຂອງ ສ ປປ ລາວ ຄື ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ໃນໄລຍະທີ I ແລະ ການກະກຽມໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ໄລຍະ II.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຫນື່ງດຽວທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫລາຍຂະແຫນງການ ໃນໄລຍະທີໜື່ງນີ້ ເຫັນວ່າໄດ້ ບັນລຸເປົ້າຫມາຍທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ໃນແຜນການຂອງໂຄງການ ແລະ ກໍໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກທະນະຄານໂລກວ່າ: ກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ນຳພາທີ່ເຂັ້ມແຂງ ທາງດ້ານການປະສານງານ ຂອງ ວຽກງານແຜນງານໜື່ງດຽວ ສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ນອກຈາກລົງຊູກຍູ້ຕິດຕາມຢູ່ທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ເຮົາກໍຍັງມີການສ້າງກົນໄກການປະສານງານ, ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນເປັນປະຈຳເພື່ອແລກປ່ຽນ, ຖອດຖອນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍມີການ ປຶກສາຫາຫລື ກ່ຽວກັບ ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ເພື່ອຫາທາງອອກ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂຮ່ວມກັນ.