ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຢູ່ເຂດບ້ານປາກແຖບ, ບ້ານໄຮໃຕ້ ແລະບ້ານຫິນສິ່ວ, ເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຢູ່ເຂດບ້ານປາກແຖບ, ບ້ານໄຮໃຕ້ ແລະບ້ານຫິນສິ່ວ, ເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໃນວັນທີ 03 ມິຖຸນາ 2022, ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໄດ້ຈັດພິທີພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຢູ່ເຂດບ້ານປາກແຖບ, ບ້ານໄຮໃຕ້ ແລະ ບ້ານຫິນສິ່ວ, ເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດ້ວຍກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 500 ເມກາວັດ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ບໍລິສັດ...
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຮ່າງບົດລາຍງານສະຫຼຸບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ ແລະ ທິດທາງ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຮ່າງບົດລາຍງານສະຫຼຸບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ ແລະ ທິດທາງ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022

  ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຮ່າງບົດລາຍງານສະຫຼຸບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາເຈນ ວົງໂພສີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ...