ສັນຍາວ່າດ້ວຍການສຳປະທານ CA ໂຄງການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2023, ທີ່ສະໂມສອນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາສຳປະທານ CA...

ຜົນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມວຽກງານແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2023

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2022 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເລີ່ມແຕ່ 8 ໂມງເຊົ້າ ຂອງ ວັນທີ...

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງ ປະຈຳປີ 2023

  ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງປີ 2023...

ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 45 ຂອງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືທະວິພາຄີ ປະຈໍາປີ 2023

ໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ 2023, ທີ່ຄະນະກໍາມາທິການຮ່ວມມື ລາວ-ຫວຽດນາມ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ...

ການເຄື່ອນໄຫວ

Jan 20, 2023

ສັນຍາວ່າດ້ວຍການສຳປະທານ CA ໂຄງການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2023, ທີ່ສະໂມສອນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາສຳປະທານ CA ໂຄງການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ...
Jan 20, 2023

ຜົນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມວຽກງານແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2023

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2022 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເລີ່ມແຕ່ 8 ໂມງເຊົ້າ ຂອງ ວັນທີ 17-18 ມັງກອນ 2023,...
Jan 20, 2023

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງ ປະຈຳປີ 2023

  ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງປີ 2023 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ...

ປະຕິທິນກິດຈະກຳ

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Current Date
30
31
01
02
03
04

ກາລະໂອກາດໃນການລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ

ການບໍລິການ

ແບບຟອມການລົງທຶນພາກເອກະຊົນ

ສູນບໍລິການ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ

ແບບຟອມສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ

ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ຕົວເລກເສດຖະກິດມະຫາພາກ

ຕົວເລກເສດຖະກິດມະຫາພາກ 2018
GDP 6.3%
ເງິນເຟິ 2,04%
ການລົງທຶນພາກລັດ 4.364,09 ຕື້ກິບ
ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນ 6.047 ລ້ານ $
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ(ຊກພ) 1.016,75 ລ້ານ $

ເອກະສານເດັ່ນ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2021-2023)

ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020)

ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ

ເອກະສານເຜີຍແຜ່

ກົດໝາຍ

ດຳລັດ

ແຈ້ງການ

ນິຕິກຳອື່ນໆ

ຄັງຄວາມຮູ້

ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາ

ຜົນການສຳຫຼວດ

ຄັງຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ

ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ

ຈຳນວນຄົນເຂົ້າເບິ່ງ

Flag Counter