ສະຖານທີ່ ແລະ ຕິດຕໍ່ກະຊວງແຜນການ

ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ກະຊວງ

ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ, ບ້ານສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 217020, ແຟັກ: 021 217010

ອີເມວ: info@mpi.gov.la or info.mpi2020@gmail.com

ເວັບໄຊທ: www.mpi.mtsvte.com

ແຜນທີຫ້ອງການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ